Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex lasiocarpa
Cephalanthera epipactoides
Centaurea subsericans
Centaurea thracica
Centaurea tragacanthoides
Centaurea transiens
Centaurea triamularia
Centaurea triumfetti
Carex macrolepis
Centaurea tuntasia
Campanula scopella
Chamaespartium sagittale
Carex nigra
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana
Centaurea xylobasis
Centaurea zuccariniana
Carex ovalis
Carex pallescens
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης