Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Verbascum euboicum
Verbascum foetidum
Verbascum glabratum bosnense
Verbascum glabratum glabratum
Verbascum glandulosum
Verbascum glomeratum
Verbascum graecum
Verbascum halacsyanum
Verbascum humile
Verbascum hypoleucum
Verbascum ikaricum
Verbascum lasianthum
Verbascum leucophyllum
Verbascum levanticum
Verbascum longifolium
Verbascum lydium
Verbascum macrurum
Verbascum mallophorum
Verbascum mucronatum
Verbascum nigrum abietinum