Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Taraxacum gionense
Teucrium polium capitatum
Teucrium brevifolium
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium cuneifolium
Teucrium divaricatum athoum
Teucrium divaricatum divaricatum
Teucrium divaricatum graecum
Teucrium divaricatum villosum
Teucrium francisci-werneri
Teucrium halacsyanum
Teucrium kotschyanum
Teucrium massiliense
Teucrium microphyllum
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium montanum montanum
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium montbretii montbretii
Theligonum cynocrambe