Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Plegadis falcinellus