Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Calonectris diomedea Αρτέμης
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα