Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Anthemis coelopoda Ανθεμίδα η κοιλόποδη
Anthemis cotula Ανθεμίδα η κοτούλα
Anthemis glaberrima Ανθεμίδα η λειάζουσα
Anthemis melanolepis Ανθεμίδα η μελανόλεπις
Anthemis filicaulis Ανθεμίδα η νηματόβλαστη
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …