Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Antirrhinum majus majus
Antirrhinum siculum
Apium graveolens
Apium nodiflorum
Allium gomphrenoides
Agrostis gigantea gigantea
Allium goulimyi
Agrostis rupestris
Allium guttatum dalmaticum
Arabis laxa
Allium guttatum guttatum
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina alpina
Arabis alpina caucasica
Arabis bryoides
Arnebia densiflora