Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Campanula tubulosa
Campanula tymphaea
Campanula velebitica
Campanula versicolor
Camphorosma monspeliaca
Arenaria filicaulis graeca
Arenaria filicaulis teddii
Allium paniculatum fuscum
Arenaria fragillima
Arisarum vulgare vulgare
Capsella grandiflora
Arenaria gionae
Arenaria phitosiana
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine matthioli
Cardamine plumieri
Centaurea huljakii