Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Tyto alba alba Τυτώ
Tyto alba guttata Τυτώ
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Fulica atra Φαλαρίδα
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Netta rufina Φερεντίνι
Circaetus gallicus Φιδαητός
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής