Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης