Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Reseda phyteuma
Reseda truncata
Reseda tymphaea
Ranunculus neapolitanus
Rattus rattus frugiforus
Ranunculus nemorosus
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ficaria bulbifer
Ranunculus oreophilus
Rhinanthus sintenisii
Ranunculus paludosus
Rhagadiolus edulis
Rhagadiolus stellatus
Rhazya orientalis
Rhinanthus mediterraneus
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus pubescens
Rochelia disperma disperma