Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Malva cretica cretica
Melissa officinalis altissima
Matricaria perforata
Malcolmia graeca bicolor
Matricaria recutita
Melica ciliata
Melica cretica
Melica minuta
Melica nutans
Melica ramosa
Melica rectiflora
Melica transsilvanica transsilvanica
Melica uniflora
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Mentha suaveolens