Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Portulaca oleracea oleracea
Potamogeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton coloratus
Potamogeton compressus
Potamogeton crispus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton nodosus
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Papaver purpureomarginatum
Potamogeton trichoides
Potentilla apennina stojanovii
Potentilla haynaldiana
Potentilla argentea
Potentilla astracanica
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla australis