Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alchemilla amphisericea
Alchemilla acutiloba
Alcea setosa
Alcea rosea
Alcea pallida pallida
Alcea pallida cretica
Alcea heldreichii
Alcea apterocarpa
Ajuga reptans
Ajuga pyramidalis
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga laxmannii
Ajuga iva
Ajuga genevensis
Ajuga chamaepitys chia
Agrostis stolonifera
Agrostis rupestris
Agrostis gigantea gigantea
Agrostis castellana