Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lepidium perfoliatum
Lepidium sativum
Leontodon graecus
Lathyrus cicera
Lamium garganicum pictum
Leptoplax emarginata
Linum turcicum
Lesquereuxia syriaca
Leucanthemum praecox
Leucojum aestivum aestivum
Leucojum valentinum
Ligusticum lucidum
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum
Leontodon crispus crispus
Lilium candidum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium carniolicum jankae
Leontodon crispus asper
Lathyrus aphaca