Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Galium taygeteum
Galium tenuissimum
Galium thracicum
Galium thymifolium
Galium tricornutum
Galium verrucosum
Galium verticillatum
Galium verum
Galium violaceum
Garidella nigellastrum
Garidella unguicularis
Gastridium ventricosum
Gaudiniopsis macra
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Gentiana symphyandra
Gentiana verna balcanica