Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lotus stenodon
Lotus tenuis
Lotus uliginosus
Ludwigia palustris
Lunaria annua annua
Lunaria annua pachyrhiza
Lunaria rediviva
Lupinus albus albus
Lupinus albus graecus
Lupinus angustifolius angustifolius
Lupinus luteus
Lupinus micranthus
Lupinus varius orientalis
Luzula alpinopilosa obscura
Luzula campestris
Luzula forsteri
Luzula italica
Luzula luzulina
Luzula luzuloides cuprina
Luzula luzuloides luzuloides