Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hedypnois cretica monspeliensis
Hedypnois cretica tubaeformis
Hedysarum glomeratum
Hedysarum spinosissimum
Helianthemum alpestre
Helianthemum ledifolium ledifolium
Helianthemum nummularium nummularium
Helianthemum nummularium tomentosum
Helianthemum salicifolium
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus
Helichrysum amorginum
Helichrysum doerfleri
Helichrysum heldreichii
Helichrysum italicum
Helichrysum microphyllum
Helichrysum orientale
Helichrysum plicatum
Helichrysum sibthorpii
Helichrysum stoechas barrelieri