Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lepidium hirtum oxyotum
Lathyrus hallersteinii
Lamium moschatum
Lagurus ovatus
Lepidium hirtum nebrodense
Lepidium hirtum hirtum
Lepidium graminifolium graminifolium
Linum pubescens
Leonurus marrubiastrum
Lamium maculatum
Leonurus cardiaca
Linum perenne alpinum
Linum olympicum athoum
Leontodon tuberosus
Linum nodiflorum
Linum maritimum
Linum perenne perenne
Linum phitosianum
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Linum leucanthum