Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Myosotis congesta
Myosotis incrassata
Myosotis litoralis
Myosotis minutiflora
Myosotis nemorosa
Myosotis ramosissima ramosissima
Myosotis refracta paucipilosa
Myosotis refracta refracta
Myosotis solange
Myosotis sparsiflora
Myosotis stricta
Myosotis sylvatica cyanea
Myosotis sylvatica subarvensis
Myosoton aquaticum
Myosurus heldreichii
Myosurus minimus
Myriophyllum verticillatum
Myrrhoides nodosa
Micromeria acropolitana
Muscari neglectum