Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Helianthemum hymettium Ηλιάνθεμο του Υμηττού
Helianthemum cinereum Ηλιάνθεμο το σταχτόχρωμο
Helianthemum lavandulifolium Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum aegyptiacum Ηλιάνθεμο το αιγυπτιακό
Helianthemum apenninum Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Hedysarum coronarium Ηδύσαρο το στεφανοματικό
Heteractis littoralis similis Εταίρακρις ο …
Heteracris littoralis littoralis Εταίρακρις ο παράλιος
Hirundo daurica rufula Δεντροχελίδονο
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος