Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος
Festuca heterophylla
Festuca hercegovinica
Ferula tingitana
Festuca arundinacea fenas
Festuca arundinacea atlantigena
Ferula communis glauca
Falcaria vulgaris
Festuca arundinacea arundinacea
Festuca valida leilaensis
Festuca valesiaca
Festuca amethystina orientalis
Festuca varia
Festuca violacea handelii
Festuca vizzavonae
Festucopsis sancta
Festuda paniculata paniculata
Fibigia clypeata
Ferula communis communis
Festuca thracica