Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Allium paniculatum villosulum
Alcea apterocarpa
Allium paniculatum paniculatum
Allium paniculatum fuscum
Ajuga reptans
Aconitum variegatum judenbergense
Achillea distans
Achillea ageratifolia aizoon
Acanthus spinosus
Allium paniculatum euboicum
Allium pallens pallens
Ajuga pyramidalis
Allium obtusiflorum
Allium nigrum
Ajuga orientalis orientalis
Aconitum lamarckii
Allium neapolitanum
Allium moschatum
Ajuga orientalis aenesia
Allium meteoricum