Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Viburnum lantana Λαντάνα
Laburnum anagyroides Λαμ
Lactuca virosa Λακτούκα η σιελώδης
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική