Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tanacetum parthenium
Taraxacum xanthiense
Taraxacum delphicum
Taraxacum vexatum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum cylleneum
Tanacetum macrophyllum
Taeniatherum crinitum
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum serotinum
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum radinum
Taraxacum calocephalum
Tanacetum corymbosum corymbosum
Taraxacum protervum
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum pindicola
Teucrium montbretii montbretii