Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Medicago minima
Medicago orbicularis
Matricaria tempskyana
Malva neglecta
Matricaria rosella
Matricaria recutita
Malva moschata
Malcolmia graeca graeca
Malcolmia africana
Matricaria perforata
Matricaria macrotis
Malva cretica cretica
Melampyrum sylvaticum
Melampyrum heracleoticum
Matricaria caucasica
Melampyrum ciliatum
Medicago turbinata
Malva alcea
Malcolmia graeca bicolor
Medicago truncatula