Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum protervum
Taraxacum radinum
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum serotinum
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum vexatum
Taraxacum xanthiense
Taraxacum delphicum
Teesdalia coronopifolia
Telekia speciosa
Telephium imberati orientale
Telephium imperati pauciflorum
Taraxacum epirense
Tanacetum vulgare
Taraxacum fibratum
Tephroseris integrifolia aucheri
Tephroseris integrifolia integrifolia
Teucrium divaricatum villosum