Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Nigritella nigra nigra
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Nonea pallens
Nonea pulla
Nonea ventricosa
Notobasis syriaca
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Neptis sappho Νέπτις η Σαμπφώ