Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Senecio doronicum doronicum
Senecio erucifolius
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gallicus
Senecio germanicus
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Senecio macedonicus
Senecio ovatus
Senecio papposus papposus
Senecio scopolii
Senecio squalidus
Senecio subalpinus
Senecio thapsoides thapsoides
Senecio thapsoides visianianus
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris