Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Polygala alpestris croatica
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major
Polygala monspeliaca
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala nicaeensis tomentella
Polygala subuniflora
Polygala supina phodopea
Polygala venulosa
Polygala vulgaris
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonum alpinum
Polygonum amphibium
Polygonum arenarium
Polygonum arenastrum
Polygonum aviculare