Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phlomis herba-venti pungens
Phlomis lanata
Phlomis lycia
Phlomis pichleri
Phlomis samia
Phlomis tuberosa
Phragmites australis
Phyla nodiflora
Phyllitis sagittata
Phyllitis scolopendrium
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca americana
Picris altissima
Picris hieracioides hieracioides
Picris pauciflora
Pilea microphylla
Pimpinella anisum