Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pulmonaria officinalis
Pulmonaria rubra
Pulsatilla halleri rhodopaea
Pycnomon acarna
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Pistacia lentiscus var. chia
Prunus prostrata
Potamogeton pusillus
Paeonia clusii
Paeonia mascula hellenica
Paeonia mascula mascula
Paeonia mascula russii
Paeonia parnassica
Paeonia peregrina
Paeonia rhodia
Pallenis spinosa microcephala
Pallenis spinosa spinosa
Pancratium maritimum
Panicum repens