Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία