Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Helianthemum cinereum Ηλιάνθεμο το σταχτόχρωμο
Helianthemum hymettium Ηλιάνθεμο του Υμηττού
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή
Hedera helix helix Κισσός
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο