Στοιχεία Είδους

Όνομα Hypericum richeri
Υποείδος grisebachii
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Hypericum alpinum/hypericum alpigenum/hypericum balcanicum/hypericum grisebachii/hypericum transilvanicum/hypericum richeri-ssp.alpigenum
Κοινή Ονομασία Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση S.E. ALPS/BALKAN PENINSULA/CARPATHIANS/?