Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lactuca sativa Μαρούλι
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο