Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο
Juglans regia Καρυδιά
Juniperus communis communis Θαμνόκεδρο
Juniperus phoenicea Θαμνοκυπάρισσο
Juniperus oxycedrus macrocarpa Θαλασσόκεδρο
Juniperus drupacea Δενδρόκεδρο
Jasminum fruticans Γιασεμί το θαμνώδες
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Juniperus foetidissima Βουνοκυπάρισσο
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο
Juniperus excelsa Αγριοκυπάρισσο
Juniperus sabina Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο
Juncus conglomeratus
Juncus compressus
Juncus acutus acutus
Juncus capitatus
Juncus bufonius
Jovibarba heuffelii
Jasione jankae
Juncus atratus