Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Centaurea euboica euboica
Centaurea euboica intermedia
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea graeca graeca
Centaurea cariensis maculiceps
Centaurea grbavacensis
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grisebachii paucijuga
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea calcitrapa
Cardaria draba draba
Campanula laciniata
Campanula amorgina
Centaurea baldaccii
Centaurea attica pentelica