Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Opuntia vulgaris Μικρή φραγκοσυκιά
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη
Medicago arborea Μηδική η δενδροειδής
Mespilus germanica Μεσπιλιά