Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carduus acanthoides
Campanula laciniata
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea euboica intermedia
Carduncellus caeruleus
Centaurea euboica euboica
Centaurea epirota
Campanula incurva
Campanula aizoon aizoides
Centaurea ebenoides
Centaurea deustiformis
Centaurea cytherea
Centaurea cuneifolia sublanata
Cardopatum corymbosum
Campanula hierapetrae
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Cardaria draba draba
Centaurea chrysocephala
Centaurea charrelii