Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Cnicus benedictus Κνίκος ο βενέδικτος
Clossiana dia Κλωσσιάνα του Δία
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Cleome ornithopodioides Κλεόμη η ορνιθοποδιοειδής
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Cephalaria transylvanica Κεφαλάρια η τρανσυλβανική
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός