Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Anthemis filicaulis Ανθεμίδα η νηματόβλαστη
Anthemis melanolepis Ανθεμίδα η μελανόλεπις
Anthemis glaberrima Ανθεμίδα η λειάζουσα
Anthemis cotula Ανθεμίδα η κοτούλα
Anthemis coelopoda Ανθεμίδα η κοιλόποδη
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthemis parnesia Ανθέμιδα της Πάρνηθας
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος