Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Briza media media
Bromus benekenii
Bromus cappadocicus cappadocicus
Bromus cappadocicus lacmonicus
Bromus erectus erectus
Bromus inermis
Bromus ramosus
Bromus riparius
Bromus tomentellus
Baldellia ranunculoides
Bryonia cretica cretica
Bryonia cretica dioica
Bufonia stricta cecconiana