Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Aira tenorii Αίρα του τενόρι
Aira cupaniana Αίρα του Κουπάνι
Aira elegantissima Αίρα η κομψότατη
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Anethum graveolens Άνηθος
Ammi majus Άμμι το μέγα
Ammi topalii Άμμι της τοπάλης
Alyssum hirsutum Άλυσσο το χνουδωτό
Alyssum foliosum Άλυσσο το φυλλώδες