Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Abies alba Χτενοέλατο
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Arbutus unedo Κουμαριά
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Alnus glutinosa Κλήθρο
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος