Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium affine Τριφύλλι
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη