Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista fasselata Γενίστα η διάστικτη
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Carpinus betulus Γαύρος
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή