Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Acinos alpinus majoranifolius
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Agrostis gigantea gigantea
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Acinos nanus
Ajuga chamaepitys chia
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Alcea pallida cretica
Alchemilla lanuginosa