Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alkanna pelia
Andrachne telephioides oreocretensis
Andrachne telephioides telephioides
Androcymbium rechingeri
Andropogon distachyos
Androsace villosa
Andryala integrifolia
Anemone blanda
Anemone coronaria
Anemone hortensis heldreichii
Anemone narcissiflora
Anemone nemorosa
Anemone pavonina
Anemone ranunculoides ranunculoides
Anemone sylvestris
Angelica sylvestris
Anogramma leptophylla
Alliaria petiolata
Allium achaium
Arabis pseudoturritis