Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Talpa europaea Ασπάλακας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tinca tinca Γληνί
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Tringa ochropus Δασότριγγας
Thersamonia thetis Θερσαμονία η Θέτις
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης